Karina inn i Fair Play-styret

21.04.2022 09:07:28
NESO-direktør Karina Krane ble valgt inn i styret i Fair Play Bygg og Anlegg Nordland.
 

 Det skjedde på organisasjonens årsmøte i Bodø 20. april. Krane er valgt inn for et år i styret.
- Fair Play Nordland er viktig for å fremme seriøsitet og hindre useriøsitet i bygg og anleggsbransjen. For NESO er det viktig å støtte opp under dette viktige arbeidet, sier Krane. 

Daglig leder i Fair Play Nordland er byggmester Jan Laukvik fra Bodø.  

Styret består av følgende personer: 

 • Arnulf Bendixen, styreleder
  (Bodø Malermesterlaug)
 • Emil Haugen, nestleder
  (EL og IT Forbundet)
 • Ranja Stensland Leirvik, styremedlem
  (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Tommy Rannov Nystad, styremedlem
  (Fellesforbundet)
 • Karina Krane, styremedlem
  (NESO)
 • Trond-Morten Røst, styremedlem
  (Nelfo Nordland)
 • Anne Marit Stork, varamedlem
  (Byggmesterforbundet Nord-Norge)
 • Rita Lekang, varamedlem
  (LO Nordland)

Fair Play Bygg og Anlegg Nordland har som formål å jobbe for en seriøs bygg- og anleggsbransje med like konkurransevilkår.