Kom i gang med BIM på to dager!

24.06.2022 08:58:57
Bedriftsinternt lavterskeltilbud for BIM.
 

NESO lanserer et nytt lavterskel tilbud for BIM, for at våre medlemmer enklere skal kunne komme i gang med BIM og digitalisering. 

NESO Utviklig dekker 50% av kostnadenestøtte når medlemmer benytter seg av tilbudet.  Opplegget har en varighet på 2 dager. Det består av teori og praksis i form av forelesning og enkle oppgaver ifm med 3D modelljobbing.

Det ikke behov for spesielle forkunnskaper eller programvare for å delta på dette opplegget.

Les mer, og meld deg på kurs her!