Laveste nyboligsalg siden finanskrisen

11.08.2022 13:04:15
Ikke siden finanskrisen i 2008 og 2009 er det målt lavere salg av nye boliger i andre kvartal.
 

– Boligprodusentene har ikke målt lavere salg og igangsetting for juni måned siden vi begynte med månedlige registeringer i 2010, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

Salget av nye boliger har vært fallende siden juli 2021. Hiim sier i pressemeldingen at han frykter at salget vil fortsette å holde seg lavt i 2022, og at de langsiktige konsekvensene vil være alvorlige.

– Boligbehovet er nå oppjustert med over 3 000 boliger, til 29 384 boliger i året. Fremover er vi urolig for boligforsyningen, sysselsettingen, og de som trenger boliger, skriver Boligprodusentene videre.

Hiim ber om fortgang i behandling av innsendte regulerings- og byggesaker, forbedring av virkemidler som boliglånsforskriften og Husbanken, samt å unngå ytterligere press i økonomien som kan føre til nye rentehevninger.

I statistikken vises det til at salget av nye boliger i juni 2022 er 38 prosent under juni 2021. Salget av nye boliger i andre kvartal 2022 er 29 prosent under andre kvartal 2021.

Igangsettingen av nye boliger i juni 2022 er 31 prosent under juni 2021. Igangsetting av nye boliger i andre kvartal sett under ett er likevel bare tre prosent bak og andre kvartal 2021.

Salget av nye fritidsboliger første halvår 2022 er 57 prosent under første halvår 2021.

Les mer hos boligprodusentene.no. 

 
NEDGANG: Boligprodusentene har målt en betydelig nedgang i salg og igangsetting av nye boliger i juni måned. Foto: Illustrasjonsfoto