NESOs BAS-skole i Trøndelag

01.06.2022 09:36:52
Til høsten kjører NESO i gang vår 13. klasse i BAS-skolen, og denne gangen er samlingene lagt til Trøndelag.
 

- Det er allerede påmeldt 10 deltakere, og mange har vist interesserte for deltakelse. Vi kjører første til mølla prinsippet for påmelding, så det er ikke noe å vente med, råder kompetansrådgiver i NESO Henning Herlof Tennes.

Skolen er samlingsbasert, og vil bestå av to fysiske samlinger og en digital samling (samling nr. 2).

- Grunnprinsippene er bevart, men skolen er fornyet og forbedret, legger han til.  

- Investering

Hovedfokuset i skolen vil være på arbeidsledelse og produksjonsplanlegging på ukenivå opp mot mannskaper, utstyr, KS, beskrivelser, rigg, logistikk, økonomi med mer. Hver elev får en egen utviklingsplan. De får også en fadder som følger opp eleven mellom samlingene, med fokus på å nå de avtalte målene i utviklingsplanen.

- Å investere i folkene som er på ledernivået BAS kan gi store besparelser. Det er de som er nærmest utførelse på byggeplassen, så det er en viktig investering for alle entreprenører, sier Tennes.

Trøndelag

Første samling gjennomføres på Radisson Blu hotel Trondheim Airport 16.-18. august. Andre samling er digital, og gjennomføres 13.-15. september. Tredje samling holdes på Scandic Rock City Namsos 25.-27. oktober.

- Dette er en effektiv og intensiv utdanning, som gir faglig utvikling og påfyll. Det har aldri vært større kamp om dyktige arbeidere. Å satse på å videreutvikle og «ta vare på» sine arbeidere er en investering både i kompetanse og godt arbeidsmiljø, sier Tennes.

Påmelding til BAS-skolen gjøres her

BASSKOLEN ER RETTET MOT

  • Fagbaser med ansvar for arbeidsledelse og
  • Produksjon på i ett eller flere fag på større prosjekt
  • Fagarbeidere som har potensial og egenskaper for å ivareta fagbasens rolle
  • Eldre fagbaser som ønsker en oppdatering opp mot dagens krav
  • Skolen retter seg ikke mot prosjektbaser som har ansvar for produksjonsledelse av mindre prosjekt

Hovedmål

  • Øke lønnsomheten i bedriftene gjennom effektiv drift og kontinuerlig forbedring i produksjon
  • Dekke et kompetansegap mellom fagarbeidere og formann.
  • Utvikle basnivået til å kunne ivareta arbeidsledelse og driftsplanlegging på ukenivå
  • Gi driftsstøtte til formann og anleggsleder i planlegging og oppfølging av produksjonen
  • Erfaringsutveksling mellom bedrifter på hvordan arbeidsledelse av fagarbeidere organiseres og ivaretas i en entreprenørbedrift.


Skoleavgift

Ordinær skoleavgift: NOK 41.500
Rabattstige for medlemmer i NESO:

Første deltaker:    10 % rabatt
Andre deltaker:     15 % rabatt
Øvrige deltakere:  20 % rabatt 

Ta gjerne direkte kontakt med Henning for mer informasjon  971 55 285 / henning@neso.no

Se vår introduksjonsvideo om BAS-skolen her.