Ny åpenhetslov 1.juli – hva betyr dette for bransjen?

01.06.2022 13:56:11
NESO forventer at et stort antall av våre medlemmer vil bli berørt av kravene.
 

Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og er et ledd i å fremme sosial bærekraft i næringslivet. 

Selv om loven er rettet inn mot større foretak, er det forventet at loven også vil få betydning for mindre foretak og da særlig leverandører til større virksomheter.

Med større virksomheter menes bl.a. virksomheter som oppfyller minst to av de tre følgende vilkårene:

-          Salgsinntekt: 70 millioner kroner

-          Balansesum: 35 millioner

-          Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Åpenhetsloven stiller krav til at virksomheter må foreta en aktsomhetsvurdering og analysere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold ikke bare internt i bedriften, men også i leverandørkjeder og hos øvrige forretningspartnere.

Det er derfor forventet at større virksomheter vil stille tilsvarende krav til sine underleverandører for å kunne oppfylle denne plikten, og NESO regner derfor med at et stort antall av våre medlemmer vil bli berørt av kravene i åpenhetsloven selv om man ikke er direkte omfattet av loven.

En redegjørelse av aktsomhetsvurderingen skal offentliggjøres innen 30.juni hvert år, første gang innen 30.juni 2023. Videre åpner loven også for at allmennheten kan kreve innsyn i hvordan virksomhetene håndterer kravene.

NESO vil avholde et webinar om emnet 23.juni 2022 kl. 10.00, hvor vi også vil gjennomgå hvilke konkrete grep våre medlemmer bør gjøre for å sikre etterlevelse av regelverket. Følg denne linken for påmelding.