– Små og mellomstore bedrifter diskrimineres og skvises

07.12.2022 13:05:14
Innleieforbud for hele bygg- og anleggsbransjen fra 1. april 2023.
 

Tidligere i høst oppsummerte NESO de varslede regelendringene i en egen nyhetssak. På dette tidspunktet visste man ikke når endringene ville komme eller om det kunne komme noe kursendring fra komiteen på Stortinget.

Dessverre har myndighetene ikke hørt på advarslene fra bransjen og arbeidsgiversiden (Les NESOs høringsuttalelse i sin helhet her

og innstillingen fra komiteen er en blåkopi av forslaget som ble fremmet i på nyåret og lovforslaget som ble fremmet i juni 2022. Det legges nå opp til et vedtak i Stortinget før jul, med ikrafttredelse av det nye regelverket fra 1. april 2023.

I korte trekk innebærer innstillingen fra komiteen som kom mandag 05.12. 22 (kan leses i sin helhet her): 

1)    Forbud mot innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeider i Oslo området.

2)    Forbud mot innleie fra bemanningsfirmaer ved «midlertidig behov» for alle entreprenører i bygg- og anleggsbransjen med mindre bedriften er tilsluttet en tariffavtale med innstillingsrett og inngår avtale med tillitsvalgt.

3)    Skjerpede krav – godkjenningsordning for bemanningsfirmaer.

Det vil med andre ord være et totalforbud for bedrifter uten tariffavtale. Undersøkelser viser at kun ca. 50 prosent av bransjen er tariffbundet, og det vil da si at halvparten av bedriftene i bransjen vil da ikke kunne foreta innleie. Det er grunn til å tro at forbudet i hovedsak vil ramme små og mellomstore bedrifter, og da spesielt bedriftene i distriktene.

– NESO mener dette er diskriminerende og mange seriøse bedrifter hindres å leie inn arbeidskraft. Samtidig er det de store bedriftene som driver med mest innleie og disse vil kunne gjøre dette på samme måte som før. I prinsippet har man da ikke oppnådd noen ting bortsett fra å diskriminere og skvise de små og mellomstore bedriftene, sier NESO-direktør Karina Krane.

– Det er også slik at vilkårene til de ansatte ikke blir bedre ved at innleiebedriften har tariffavtale. I så fall skulle det vært stilt krav om at bemanningsbyrået var tariffbundet, da det er bemanningsbyrået som er arbeidsgiver til de som leies ut, legger hun til.  

Det legges opp til unntak for helsepersonell og arbeidstakere med spesialkompetanse i det nye lovverket. Det skal også vurderes å gi landbruksnæringen unntak.

Når det gjelder skjerpede krav og godkjenningsordning for bemanningsfirmaer stiller NESO seg positiv til dette.

– Oppsummert ser NESO med bekymring på hvordan man skal sikre nok hender til å få hjulene til å gå rund. Det vil også kunne «poppe opp» useriøse firmaer som man har mindre kontroll med som vil tilby sin arbeidskraft som underentreprise. Alt i alt er reglene ikke gjennomtenkte og mange uheldige og utilsiktede virkninger, sier Krane.

NESO kommer tilbake med mer informasjon om hvordan NESO sine medlemmer burde forholde seg til de nye reglene, både de som er tariffbundet og de som er ikke er det.

 
NESOs administrerende direktør Karina Krane.