– Bruk brevet som brekkstang

29.09.2022 10:29:13
Næringsminister Jan Christian Vestre har igjen oppfordret til mer balanserte kontraktsvilkår.
 

Før sommeren sendte næringsministeren et brev hvor offentlige oppdragsgivere ble oppfordret til å tilby mer balanserte kontraktsvilkår slik at offentlige byggherrer også tar sin andel av risiko for prisoppgang og usikkerheten i markedet.

16. september fulgte næringsministeren opp med et nytt brev. I dette går man lengre i sin oppfordring, ved at offentlige oppdragsgivere også bes om å vurdere behovet for å gjøre endringer i allerede inngåtte kontrakter. Ofte blir man i offentlige kontraktsforhold møtt med at anskaffelsesreglene hindrer revisjon av allerede inngåtte kontrakter. Næringsministeren påpeker imidlertid at dette ikke nødvendigvis er noen hindring for revisjon så lenge endringen ikke er vesentlig.

Brevet kan leses i sin helhet her.

NESO oppfordrer sine medlemmer til å bruke brevet aktivt i sin dialog med så vel offentlige som private byggherrer. Brevet kan fungere som en brekkstang både for å sikre balanserte kontraktsvilkår, men også for å sikre fremdrift i og igangsettelse av prosjekter da særlig med offentlig byggherre. 

 
Næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor