Prioriterte veiprosjekter

06.10.2022 12:52:12
Regjeringen har valgt å prioritere følgende veiprosjekter i Trøndelag og Nord-Norge i statsbudsjettet for 2023.
 

Trøndelag:

 • E39 Klett–Bårdshaug, Melhus, Skaun og Orkland kommuner
 • E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra, Heim kommune
 • E6 Nedgård (Ulsberg)–Melhus, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommuner
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
 • E6 Ranheim–Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommuner

Se utdypende beskrivelser av prosjektene på Regjeringen.no

Nordland:

 • E6 Sørelva–Borkamo, Saltdal kommune
 • E6 Helgeland sør, Grane og Vefsn kommuner
 • E6/rv. 827 Bognes–Skarberget og Drag–Kjøpsvik i Hamarøy og Narvik kommuner

Se utdypende beskrivelser av prosjektene på Regjeringen.no

Nordland/Troms og Finnmark

 • E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt i Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner

Se utdypende beskrivelser av prosjektene på Regjeringen.no

Troms og Finnmark:

 • E8 Sørbotn–Laukslett, Tromsø kommune
 • E6 Kvænangsfjellet, Kvænangen og Nordreisa kommuner
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune

Se utdypende beskrivelser av prosjektene på Regjeringen.no