Slik jobber de med rekruttering

31.03.2022 09:03:13
Vi har snakket med to bedrifter med godt rykte for å utdanne flinke fagfolk.
 

MBA Entreprenør AS i Mo i Rana er en av våre medlemmene som har et veldig godt rykte for sin jobb med å rekruttere lærlinger. Bedriften har jobbet bevisst med rekruttering i mange år. 

- Det gjør vi fordi vi ønsker å styrke staben med flere fagfolk, det er stort behov for fagkompetansen. Ved å ta inn lærlinger, kan vi være med å forme dem selv. Det trengs trygge gode håndverkere, og vi skal bidra til å bygge opp status lokalt for håndverksfaget, sier daglig leder i MBA Entreprenør, Trond Harry Hansen.    

Bedriften har i dag 86 ansatte, og av disse er 11 lærlinger.   

- Vi ser at veldig mange av lærlingene vi har hatt blir med videre i bedriften. Vi har flinke fagfolk som gir god opplæring, og mange av dem har selv kommet inn hos oss som lærling. Vi har en snittalder nå på 33 år, og det er viktig for oss at de som har lyst å være god, skal få lov til å være gode. Vi gir lærlingene ordentlige arbeidsoppgaver og forutsetninger for å lykkes, i en trygg ramme, forklarer Hansen.  

Bedriften har i mange år jobbet aktivt opp mot Polarsirkelen Videregående Skole. De har også hatt flere lærlinger på NESOs Lærlingeskole.  

- For 10-12 år siden ble vi invitert inn sammen med en del andre aktører til å fortelle om bedriften og yrket. Siden har vi invitert oss selv inn i klassene for byggfag. Da tar vi med oss giveaways, brus og kaker, det bruker å slå godt an. I starten la vi ned mye jobb i å fremsnakke oss selv, hvem vi er og hva vi står for. Etter hvert har vi gitt oss selv god drahjelp med at vi har bygget oss opp et godt rykte, forteller Hansen, som understreker viktigheten av å ha et godt samarbeid med skole, lærere og opplæringskontor.  

- Det for oss viktigste å formidle til elevene, som vi legger mest vekt på, er at de utviser normalt god folkeskikk, har lite fravær og er i fysisk god form, legger han til.  

Justerer opp lønn 

Underveis i læretiden jobber bedriften aktivt med å ivareta lærlingene både faglig og sosialt.  

- Når det gjøres litt ekstra, er det gjerne noe som blir en snakkis. Som for eksempel frokostmøter med faglig innhold på hotell, og teambuildingaktiviteter. Det er viktig å finne på litt som artig med lærlingene, sier han.     

- Noe av det viktigste de som skal søke seg til en lærlingeplass i en bedrift gjør, er å snakke med de som har vært der – eller allerede er i bedriften. Når vi er ute på messer eller i skoleklasser, har vi ofte med oss noen som enten er lærling, eller som har vært lærling for ikke så lenge siden. Det er en fordel at elevene får mulighet til å kunne prate med noen som er høvelig nær i alder. Å ha gode ambassadører for bedriften og yrket er viktig når en skal rekruttere, mener Hansen.   

Et annet grep MBA Entreprenør har gjort, er at de har justert opp lønnen til sine lærlinger.  

- Selv om det begynner å bli en stund siden så har jeg selv vært lærling, og husker godt hvordan det var. Vi betaler våre lærlinger godt, og vi vil at de skal være i stand til å klare seg selv, sier Hansen.  

MBAs lærlinger er kjente for å gjøre det godt når NESO inviterer til Nordnorsk Mesterskap for lærlinger, og Hansen legger ikke skjul på at dette er en viktig arena for bedriften.  

- Hos oss gjør vi det klart for lærlingene at det er obligatorisk å stille opp i konkurransen. Det er en del av dealen når de skal være hos oss, det er derfor vi har hatt så mange med. Det kan være litt skummelt for noen, men vi jobber godt med de som er usikre i forkant. Det er en viktig arena for oss, sier Hansen. 

Bekymret 

Den største utfordringen han ser fremover for egen bedrift, er at lærlingene han har inne på siste året nå er de siste som får muligheten til å ta både svennebrev i tømrerfaget og fagbrev i betongfaget– fordi teorifagene er blitt endret. Når de ikke lenger kan det, er Hansen bekymret for betongfaget. 

- Frem til nå har elevene hatt mulighet til å ta teori både til tømrer og betong når de går VG1 og VG2 på Bygg- og Anleggsteknikk. Da har man hatt mulighet til å ta begge fagbrevene med bakgrunn i teorien. Det var veldig attraktivt, med to fagbrev i ung alder stiller man sterkt videre i arbeidslivet, slår Hansen fast.   

- Mange tror jo i utgangspunktet at tømring er det eneste valget, så nå må det virkelig jobbes for å få flere inn på det. Hvis ikke må mye baseres på utenlandsk eller ufaglært arbeidskraft i fremtiden, advarer Hansen. 

Viktig oppgave 

DSN Entreprenør i Vågan har for tiden fire lærlinger, som alle går NESOs Læringeskole. Bedriften har mellom 50 og 55 ansatte, inklusiv lærlingene. Å utdanne fagfolk gjennom lærlingeordninger, er viktig mener daglig leder Torfinn Dahlberg 

- Det er ikke lett å rekruttere ferdigutdannede tømrere, så det er en veldig viktig oppgave. Vi har et mål om at alle lærlinger vi tar inn skal bli gode håndverkere i vår bedrift, sier Dahlberg. 

- Det er viktig at det blir utdannet folk som kan være håndverkere over tid. Vi kan ikke basere oss på innleide av folk fra utlandet, da er vi sårbare om det blir mindre attraktivt å jobbe i Norge, legger han til.   

I likhet med MBA Entreprenør har de tidvis hatt flere søkere på lærlingeplass enn de har hatt kapasitet til å ta inn. De har derfor ikke hatt behov for å gjøre mange sjarmoffensiver for å by seg frem.  

- Men NESO gjør en stor jobb for oss medlemmer med å være aktivt ute og fortelle om tømreryrket, mener Dahlberg.  

- I tillegg har det mye å si lokalt hva våre ansatte klarer å formidle både om yrket og bedriften. Hvis alle fremsnakker bedriften, er det mange punkter for salgsfremstøt. Både når det kommer til rekruttering og kunder, påpeker byggmesteren

Godt rykte 

At DSN har et godt rykte, både for å levere kvalitet og godt arbeidsmiljø, mener han også er avgjørende.   

- Man skal ønske å holde på med faget, men godt arbeidsmiljø og andre sosiale faktorer kan også ha betydning for om man velger det ene eller andre. At vi er kjent som en seriøs aktør med trygge vilkår er viktig. Det å ha et godt renomme, er også avgjørende for oss. Både for rekrutering av fagfolk og lærlinger, sier Dahlberg.    

DSN Entreprenør er et resultat av sammenslåingen av Dahlberg & Sønner og Stokvik & Nøren i 2014. I begge de tradisjonsrike firmaene har yrket som tømrer gått i arv i generasjoner 

- Oppgjennom har vi vært i den heldige situasjonen at vi har hatt slekt, venner og familie som har vært interessert i å komme inn i faget, og rekruttert på den måte også, sier Dahlberg 

Han er opptatt av at man burde legge enda mer trykk på å få flere jenter inn i faget. Selv har de i dag tre menn og en kvinne som lærlinger.  

- Jeg tror fortsatt at mange ikke forstår godt nok hva yrket går ut på, og at vi går glipp av mange gode kandidater for at det ikke blir formidlet godt nok – særlig til jenter. Her må vi bli flinkere, og kanskje bør vi i enda større grad bruke de vi har som gode ambassadører, sier Dahlberg.