Smalhans for vei i Finnmark

06.10.2022 13:20:06
Regjeringen har ikke satt av penger til E45 Kløfta i statsbudsjettet for 2023.
 

Heller ikke RV94 er prioritert.  

– Det er svært skuffende at Regjeringen ikke prioriterer penger til disse strekningene i Finnmark, sier administrerende direktør Karina Krane i NESO.  

Samferdselsforum Nord, som består av hovedtyngden av næringslivet i Nord-Norge, har prioritert disse strekningen som to av de 5 viktigste i Troms og Finnmark å få gjennomført snarest mulig.   

– E45 og RV 94 er den viktigste langtransportruta til Finnmark og en viktig transportkorridor i aksen Hammerfest-Alta-finskegrensen. Dette er også en svært viktig sjømatkorridor i Finnmark.    

– Det er ingen som har det så travelt som en død fisk. I tillegg fraktes flytene naturgass (LNG) ut av Hammerfest via RV94 og E45 Kløfta er også svært rasutsatt, sier Krane.  

– Det er derfor uforståelig at Regjeringen ikke har satt av penger til disse prosjektene. Det er heller ikke satt av penger til noen andre nye veianlegg i Finnmark, fortsetter Krane, som frykter at det nå blir smalhans for bygg- og anleggsbransjen i fylket.  

– Dette er en av de største næringene i fylket, og situasjoner er allerede utfordrende. Det er derfor stor fare for at dette kan få konsekvenser for vanlige folk i fylket, sier Krane.  

Det positive NESO trekker ut av Statsbudsjettet for bygg- og anleggsbransjen i Troms og Finnmark, er at det legges opp til store investeringer for Forsvaret.

– Det vil bety mye for å kunne holde flest mulig av våre dyktige medarbeidere i arbeid, sier Krane i NESO.