Trøndelag øker, nedgang i Nord-Norge

20.02.2022 12:06:53
Byggestatistikken for 2021 er klar.
 

Aktiviteten på byggeplasser rundt om i Nord-Norge har falt betydelig siden rekordåret 2016, og i fjor ble det byggemeldt ca. 38 000m2 mindre enn gjennomsnittet de siste 10 år.  
Vi må helt tilbake til 2013 for å finne lavere boligbyggingen enn i 2021. Samtidig øker byggeaktiviteten i Sør-Norge.
 
– Det er noe bedre enn fryktet, vi har fortsatt en bra byggeaktivitet i landsdelen til tross for alle smitteverntiltakene. Våre medlemmer melder også om usikkerhet om markedsutviklingen fremover.  Vi er derfor bekymret for situasjonen fremover og landsdelen trenger derfor impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi ber derfor Regjeringen om en fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som reiseliv, vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass utenfor landsdelen, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.
– Regjeringen må være klar til å iverksette strakstiltak dersom byggeaktiviteten fortsetter å falle, sier han. 
 
NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for 2021. Byggearealstatistikken viser utviklingen i byggeaktiviteten i form av antall m2 igangsatt totalt (igangsettingstillatelser) og antall nye boliger igangsatt.  

Total byggeaktivitet i 2021:
 
Troms og Finnmark:
Det ble igangsatt ca. 378 000 m2, noe som er en nedgang på 10 % i forhold til 2020.   Dette er 21 000 m2 lavere enn gjennomsnittet de siste 10 år.
  
Nordland:
Det ble igangsatt ca. 342 000 m2, noe som er en nedgang på 5 % i forhold til 2020. Dette er 17 000 m2 lavere enn gjennomsnittet de siste 10 år.
 
Nord-Norge:
Det ble igangsatt ca. 720 000 m2. Dette er en nedgang på 7 % i forhold til 2020.  Dette er 38 000 m2 lavere enn gjennomsnittet de siste 10 år. Sør-Norge hadde en økning på 7 %.  

 

Boligbygging i 2021:
 
Troms og Finnmark:
Det ble meldt igangsatt 1138 enheter. Dette er en tilbakegang på 3 % i forhold til 2020. Dette er 210 enheter under gjennomsnittet de siste 10 år. 
 
Nordland:
Det ble igangsatt 852 enheter som er en nedgang på 18 % i forhold til 2020.   Dette er 188 enheter færre enn gjennomsnittet de siste 10 år. 
 
Nord-Norge:
Det ble igangsatt 1990 enheter. Dette er en tilbakegang på 10 % i forhold til 2020.  Dette er 398 færre enheter enn gjennomsnittet de siste 10 år.  Sør-Norge hadde en økning på 1 %. 

I Trøndelag har utviklingen vært langt mer positiv. 
– De trønderske entreprenørene har virkelig lagt ned en imponerende innsats gjennom et krevende år. Til tross for corona og alle begrensingene, kan vi vise til en økning i byggeaktiviteten på 15 prosent, sier Jensen.
 – Myndigheter, politikere, byggherrer – private og offentlige, entreprenører og deres ansatte har klart å holde hjulene i gang gjennom et år som ble krevende på så mange vis. Jeg er imponert og takknemlig. Samspillet har virket. Politikerne har etablert rammer som har gjort det mulig å holde hjulene i gang. Entreprenørene har klart å etablere praktiske ordninger for å fortsette innsatsen med å bygge landet, sier NESO-sjefen.
 
Samlet byggeaktivitet (igangsettingstillatelser) viser en økning på 15 prosent i Trøndelag. Dette er også høyere enn snittet for de ti siste årene. 
Boligbyggingen gikk imidlertid noe tilbake med 233 enheter eller 7,5 % i forhold til 2020. Vi må helt tilbake til 2011 for å finne lavere boligbygging. Dette er også 580 enheter under gjennomsnittet de siste 10 årene. 
 
– Det er betydelig bedre enn fryktet, og ingen selvfølge. Resultat av god og solid innsats på alle plan, vil jeg si. Regionen trenger fremdeles impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi gjentar derfor oppfordringen til regjeringen om fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som reiseliv, vind- og vannkraft, landbruk og sjømatnæringen, sier Jensen.