Årsmøtet 2023: Hvordan omstille seg for tøffe tider

11.05.2023 12:41:48
NESOs årsmøte samlet rett i underkant av 40 medlemsbedrifter i Harstad.
 

NESO årsmøte ble arrangert på Quality Hotel Harstad 9.-11. mai. Temaet for møtet har vært "Hvordan omstille seg for tøffe tider".

Det hele startet med seminaret "Økonomistyring og rapportering i prosjekter", ledet av Rune Frøyslie fra De4. Onsdag ble årsmøtet formelt åpnet av styreleder Jørn Vidar Johansen og adm. dir. Karina Krane. Det var også satt av tid til befaringer på byggeplasser, minimesse med leverandører og til å følge med på kåringen av Nord-Norges beste lærlinger.

Les om konkurransen og vinnerne av NNM her

NESO har over tid jobbet med et lønnsomhetsprosjekt, hvor vi spør "hvorfor tjener noen entreprenører gode penger år etter år, mens andre taper? Onsdag ble resultater fra den omfattende kartleggingen NESO har gjort lagt frem for medlemmene. Vi kommer tilbake med mer om dette i neste utgave av medlemsmagasinet vårt Anbudet.

Også torsdag hadde NESO en rekke spennende innlegg på programmet. Pål Johnsen fra SINTEF fortalte om mulighetene som ligger i bruk av kunstig inteligens i byggebransjen. Forsvarbyggs distriktssjef i Hålogaland Wenche Georgsen fortalte om deres forventede aktivitet og prosjekter fremover, mens Husbankens seniorrådgiver Geir-Ove Meland fortalte om deres finansieringsmuligheter. Sistnevnte ble første innlag på et årsmøte gjennomført over Teams.

Årsmøtet

På selve årsmøtet til NESO møtte 29 deltakere med stemmerett.

Styreleder Jørn Vidar Johansen ønsket velkommen til møtet, og direktør Karina Krane ble valgt som møteleder og sekretær. NESO hadde på forhånd sendt ut fyldig årsmelding og regnskap for sine selskaper.

Direktør Krane ble valgt til møteleder, og presenterte utviklingen i NESO gjennom 2022. Noen av punktene som ble trukket frem var:

  • Årsmøtet i 2022 ble avholdt 11. juni i Tromsø, med 21 stemmeberettigede
  • NESO gikk ut av 2022 med 135 medlemmer. Det kom to nye medlemmer til, KM Bygg Entreprenør og Trekon As (Begge fra Trøndelag). Fem medlemmer avsluttet medlemskapet sitt i NESO.
  • Høstmøtet ble arrangert i Trondheim med tema Lønnsomhet. 36 medlemsbedrifter var representert, og totalt deltok 179 personer på festmiddagen.
  • Det ble arrangert 422 kurs med totalt 1220 deltakere på NESOs kompetansetiltak i 2022. Det er ny rekord.
  • Det ble gjennomført 11 regionale kontaktmøter.
  • Juridisk avdeling har blitt benyttet av 85 medlemsbedrifter i 2022. Det ble totalt registrert arbeid på 143 saker.

Krane trakk også frem noen av arbeidsoppgavene som har blitt prioritert i NESO foregående år. Hun la blant annet vekt på NESOs skoler og kurstilbud, rekrutteringsarbeid, utvikling av nytt nettsted, medlemsbesøk, innkjøpsavtaler, NNBA 2022 og utvikling og pilot av nytt skoletilbud «NESOs BIM-skole».

Av næringspolitisk arbeid ble deltakelse i en rekke høringer og debatter nevnt. NESO ble omtalt i pressen 208 ganger i løpet av 2023. NESO har også deltatt i Byggkvalitetsutvalget, i Samferdselsforum Nord og i Fair Play Nordland.

Krane viste også frem resultatene fra NESOs kundeundersøkelse, som gjennomgående viste høye scorer og tilfredshet fra medlemmene.

Regnskap

Regnskapet for 2022 viste rekordhøye inntekter på 62,2 millioner. Til sammenligning var inntektene i 2021 på ca. 50 millioner. NNBA ble arrangert i 2022 (arrangeres hvert tredje år), og var med på å løfte inntektene med i underkant av 7 millioner.

En medvirkende årsak til at inntektene ble en del høyere enn budsjettert, var at provisjonsinntektene ble høyere enn hva man hadde klart å forutse. Dette økte også kostandene i form av høyere provisjonsutbetalinger til medlemmene.

Driftskostnadene endte på ca. 57,8 millioner, og driftsresultatet endte på ca. 4,46 millioner, og en resultatgrad på 7,9 prosent.

Det var ingen spørsmål fra medlemmene til regnskapet, som dermed ble vedtatt. Det var ingen innmeldte saker eller forslag til vedtektsendringer på årets møte.

Nytt styre

NESOs nye styre ble valgt under årsmøtet i Harstad 11. mai. Per Kristian Skaret fra GL-Bygg gikk ut av styret. Årsmøtet fulgte valgkomiteens innstilling og valgte Finn Nicolaisen fra Moldjord Bygg og Anlegg som nytt styremedlem. NESOs nye styre består nå av følgende:

Styreleder:

Jørn Vidar Johansen (Gunvald Johansen)

Styremedlemmer:

Eivind Olsen, Storegga Entreprenør

Stian Svendsen, Byggmester Geir Svendsen

Eva Karoliussen, MBA Entreprenør.

Finn Nicolaisen, Moldjord Bygg og Anlegg (Ny)

Varaer til styret:

Andreas Nilsen, Elvebakken Bygg

Torstein F. Iselvmo, MT Byggteknikk (Ny)

Valgkomiteen består av:

Tor Halvard Gregersen – Kronstein Produksjon AS

Eirik Kivijervi, Kivijervi Entreprenør

Bodil Kanstad, Kanstad Trelast

Vara til valgkomiteen: Per Kristian Skaret (GL-Bygg)

 

 
Årsmøtet til NESO ble avholdt i Harstad 11. mai. Fra venstre: Karina Krane (adm. Dir.), Jørn Vidar Johansen (styreleder), Stian Svendsen (styremedlem), Eivind Olsen (styremedlem) og Andreas Nilsen (vara). Foto: Marianne Steffensen Kielland