Om NESO

 

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO)

er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord Norge og den største
frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen. NESO har 136 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen, omsetter årlig for omkring 13 milliarder kroner og har omkring 5400 medarbeidere.

Nordlandsentreprenørenes Service-Organisasjon A/L (NESO) ble stiftet 15.januar 1986.
Administrasjon ble etablert i Svolvær 2.juni samme år. Navn og vedtekter ble endret til å dekke hele Nord-Norge 29.april 1989 slik at også entreprenører fra Troms og Finnmark kunne bli medlemmer.

Administrasjonssted er Svolvær og NESO har nå 18 medarbeidere.

Oppgaver
Hovedmålet for NESO er å øke lønnsomheten i sine medlemsbedrifter.
I inneværende periode er følgende hovedoppgaver prioritert: 

  • Kompetanseutviklende og lønnsomhetsfremmende tiltak av høy kvalitet
  • Tilby de beste innkjøpsavtaler
  • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter og opinion
  • Ha et godt faglig og sosialt nettverk


Organisasjonen har til enhver tid pågående utviklingsprosjekter for å nå våre mål og dekke ovennevnte behov.

Vi har hatt over 10.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogrammer. Deltakerne kommer fra alle deler av bransjen (entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer.)

Arbeide for bedre rammebetingelser for bransjen, innkjøpssamarbeid og samarbeid på prosjekter har også høy prioritet i organisasjonen.

I 2016 feiret vi 30-årsjubileum og utga i den anledning et jubileumsblad som du kan lese her