Om NESO

 

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største organisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og Trønderlag, og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen.

NESO har 138 eiere / medlemsbedrifter fra hele landsdelen og Trønderlag, som i sum omsetter årlig for omkring 15 milliarder kroner og har ca. 5400 medarbeidere.

Administrasjonssted er Svolvær og NESO har 18 medarbeidere. Karina Krane er administrerende direktør i NESO. 
I 2021 feiret NESO 35 år, og i den forbindelse fikk vi  laget et digitalt jubileumsmagasin som du kan lese her. 

NESO ble stiftet 15.januar 1986. Administrasjon ble etablert i Svolvær 2. juni samme år. Navn og vedtekter ble endret til å dekke hele Nord-Norge 29. april 1989, slik at også entreprenører fra Troms og Finnmark kunne bli medlemmer. I 2004 ble vedtektene endret igjen, slik at entreprenører fra Trøndelag også kunne bli medlemmer.

Oppgaver
Hovedmålet til NESO er å øke lønnsomheten i sine medlemsbedrifter.
I inneværende periode er følgende hovedoppgaver prioritert: 

  • Kompetanseutviklende og lønnsomhetsfremmende tiltak av høy kvalitet
  • Tilby de beste innkjøpsavtaler
  • Være medlemmenes talerør overfor myndigheter og opinion
  • Ha et godt faglig og sosialt nettverk


Organisasjonen har til enhver tid pågående utviklingsprosjekter for å nå våre mål og dekke ovennevnte behov.

Vi har hatt over 14.000 deltakere på våre kurs og opplæringsprogrammer. Deltakerne kommer fra alle deler av bransjen (entreprenører, arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer.)

Arbeide for bedre rammebetingelser for bransjen, innkjøpssamarbeid og samarbeid på prosjekter har også høy prioritet i organisasjonen.