Administrasjon

Administrerende direktør
90 73 26 20
Innkjøps- og salgsrådgiver
95 91 56 33
Innkjøpssjef
40 24 62 24
Innkjøps- og salgsrådgiver
92 89 62 22
Avdelingsleder Drift og kommunikasjon
97 17 78 28
Kompetanseleder
91 75 18 00
Seniorrådgiver
90 12 94 64
Spesialrådgiver
90 52 43 01
Kompetanserådgiver
41 63 30 10
Prosjektleder BIM & digitalisering
40 21 40 12
Prosjektleder BIM & digitalisering
95 13 06 60
Kompetanserådgiver
95 00 24 22
Prosjektleder BIM og Digitalisering
90 61 57 72
Kommunikasjonssjef
91 81 52 38
Kontormedarbeider
91 62 53 16
Kompetanserådgiver
97 15 52 85
Advokatfullmektig
98 10 14 04
Advokat
92 86 68 40
Leder juridisk avdeling/Advokat
94 19 87 57