Administrasjon

Adm. direktør
90 52 43 01
Innkjøps- og salgsrådgiver
95 91 56 33
Innkjøpssjef
40 24 62 24
Innkjøps- og salgsrådgiver
92 89 62 22
Avdelingsleder Drift og kommunikasjon
97 17 78 28
Advokat / avdelingsleder juridisk
90 73 26 20
Kompetanseleder
91 75 18 00
Seniorrådgiver
90 12 94 64
Kompetanserådgiver
41 63 30 10
Prosjektleder BIM & digitalisering
40 21 40 12
Prosjektleder BIM & digitalisering
95 13 06 60
Kompetanserådgiver
95 00 24 22
Prosjektleder BIM og Digitalisering
90 61 57 72
Kommunikasjonssjef
91 81 52 38
Kompetanserådgiver
97 15 52 85
Advokatfullmektig
98 10 14 04
Advokatfullmektig
99 23 10 87