Info Koronavirus

 

Samleside for info om korona-viruset. 

Noen av disse sakene er kun for medlemmer og krever innlogging.

Juridisk info

Permitteringsvarsel

Varslingsskjema bustadoppføringsloven

Varslingsskjema håndverkertjenesteloven

Varslingsskjema NS-kontrakter

Veileder permittering

Sjekkliste risikovurdering på byggeplass

Foreløpig varsel om konsekvenser av utbrudd av korona

Anbefalinger om smittevern på byggeplass (Notat fra BNL)

Coronaviruset medfører forsinkelser i byggeprosjekter – hva kan og bør entreprenøren gjøre?

Arbeidsgiver og arbeidstakers plikter og rettigheter ved coronasmitte

Regjeringen innfører nye regler for permittering

Hvordan forholde seg til kontraktpartnere og leverandører

Spørsmål og svar om utenlandske arbeidstakere, karantene, permittering og sykepenger

Hvordan skal man forholde seg til koronaviruset på bygg- og anleggsplassen?

Hva må man gjøre i kontraktsforholdene i byggeprosjektet?

Beredskapsplan koronavirus

Pris og valutaendringer

Kan arbeidsplassen benyttes som karanteneområde?

Utvidet rett til omsorgsdager ved lokale koronautbrudd

Bedrifter kan få dekning av karanteneutgifter


 

Annen informasjon

Kontantstøtte til næringslivet

3 tips til deg med ansatte på hjemmekontor

Viktig info ang. Lærlingeskolen

NESO med tiltakspakke til Regjeringen

Informasjon fra Circle K ang. sikring av leveranse av drivstoff

 Tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronavirus

 Info om permitteringer av lærlinger

 - Gå i gang med bygging og vedlikehold, nå!