Offentlig oppmerksomhet

 

Statsminister Erna Solberg var på nytt besøk i augsut 2021, da fikk
hun treffe både medlemmer og elev ved lærlingeskolenStatsminister Erna Solberg besøkte NESO i September 2018
H.M. Kong Harald besøker NESO 20.08.12


Ruben Jensen i NESO og H.M. Kong Harald

 NESO ble tildelt Nordland Fylkeskommunes opplæringspris 17.01.13

Ruben Jensen, NESO, leder Rita Lekang i Yrkesopplæringsnemda i Nordland, og Jack Johnsen, NESO.

 

NESOs skolemodell vekker nasjonal oppmerksomhet

Høsten 2012 ble det for første gang laget en Stortingsmelding om bygningspolitikk. I denne er NESOs skolemodell behørig omtalt. om "NESOs Lærlingeskole" står det blant attet (sitat): "Fleire burde ha interesse av erfaringane frå "lærlingskulen" som NESO har utvikla saman med dei regionale undervisningsstyresmaktene, sjå boks 3.6".
Les mer her