Presse

 

 

Presse kan ta kontakt direkte med vår kommunikasjonssjef Marianne Steffensen Kielland (e-post marianne@neso.no / mob: 918 15 238) 

Om profilhåndboken

Denne profilhåndboken inneholder retningslinjer for profileringen av NESO.

Håndbokens formål er å skape grafisk sammenheng og entydighet i kommunikasjonen omkring NESO, og understøtte budskapene og forpliktelsene som ligger i NESOs visjon. Det er målet å skape et klart, attraktivt og moderne bilde av NESO som organisasjon.

For markedet representerer den grafiske profilen en vesentlig del av NESOs personlighet. NESOs kommunikasjonsmateriell, fra brevark til annonser, må derfor ha en kvalitet og karakter som reflekterer organisasjonen - og dens mål på en sammenhengende og entydig måte. Dette bygger opp tillit.

Profilhåndboken presenterer grunnelementene (logo, farger og typografi) og de basale forretningstrykksakene. Andre trykksaker enn de som er beskrevet i profilhåndboken bør baseres på de samme prinsipper med hensyn til logo, farger og typografi.

Under kan du laste ned profilhåndbok, logoer, pressefoto m.m.: