Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:
Jørn Vidar Johansen
(Gunvald Johansen AS)

Styremedlemmer:
Eva Karoliussen
(MBA Entreprenør)

Eivind Olsen
(Storegga Entreprenør AS)

Stian Svendsen
(Geir Svendsen Entreprenør AS)

Per Kristian Skaret
(GL-Bygg AS)Fra venstre: Eva Karoliussen, Jørn Vidar Johansen, NESO-direktør Karina Krane, Stian Svendsen, Per Kristian Skaret og Eivind Olsen.