Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:

  • Jørn-Vidar Johansen (Gunvald Johansen AS)

Styremedlemmer:

  • Bodil Kanstad (Kanstad Trelast AS)
  • Eivind Olsen (Storeggea Entreprenør AS) 
  • Stian Svendsen (Geir Svendsen Entreprenør AS)
  • Per Kristian Skaret (GL-Bygg AS)