Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:

Jørn-Vidar Johansen
(Gunvald Johansen AS)

Styremedlemmer:

 

Bodil Kanstad
(Kanstad Trelast AS)

Eivind Olsen
(Storeggea Entreprenør AS) 

Stian Svendsen
(Geir Svendsen Entreprenør AS)

Per Kristian Skaret
(GL-Bygg AS)