Styret

 

Etter siste årsmøte har styret i NESO følgende sammensetning:

Styreleder:
Jørn-Vidar Johansen
(Gunvald Johansen AS)

Styremedlemmer:
Bodil Kanstad
(Kanstad Trelast AS)

Eivind Olsen
(Storeggea Entreprenør AS)

Stian Svendsen
(Geir Svendsen Entreprenør AS)

Per Kristian Skaret
(GL-Bygg AS)