Kurs i nye byggesaksregler som trer i kraft 1. juli 2015 - opphør av lokal godkjenning

Nye byggesaksregler trer i kraft 1. juli 2015. De nye reglene innebærer blant annet at flere tiltak unntas fra søknadsplikt, vanskeligere for naboer å klage, kortere tidsfrister for myndighetene og opphør av lokal godkjenningsordning.  

Det er foreslått en ny sentral godkjenningsordning, samt øvrige virkemidler som skal demme opp for virkningen av at den lokale godkjenningen bortfaller. Opphevingen av lokal godkjenning skjer fra 1. januar 2016 og fra dette tidspunkt vil også nye godkjenningsregler mv. tre i kraft. 

På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler. 

Sentrale tema på kurset vil være:

Regelverkets oppbygging og system.
Når trer de nye reglene i kraft? Overgangsregler
Nye byggesaksregler 
- Hvilke bygg skal nå unntas fra søknadsplikt? 
- Avstandsregler 
- Endringer i nabovarslingsreglene og klagereglene 
- Nye frister for saksbehandling hos kommunen 
- Opphør av lokal godkjenning 
Ny sentral godkjenningsordning og øvrige endringer for å sikre seriøsitet i byggebransjen 
Uavhengig kontroll – når og hvordan skal dette skje? 
Tilsyn, straff og ansvar 
Oppgaver og case 


Hvem er kurset for: 

Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak. 

Foredragsholder: 

Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 - avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane er også med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene. Krane har holdt en rekke kurs og foredrag i blant annet entrepriserett og plan og bygningsrett. 

Sted og klokkeslett:

Kurset holdes på Scandic Harstad den 17. juni 2015. Kurset starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 15.15.

Pris:

- Medlemmer i NESO: kr. 3 500,-
- Andre: kr. 4 500,-

Prisen inkluder kaffe, lunsj, og fyldig kursmateriell.

Påmeldingsfrist (og avmeldingsfrist):

Senest 1 uke før kursstart.


    Sted Fra Til
    Scandic Harstad 17.jun 2015 17.jun 2015