Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 1/3 - Innføring og utnyttelse av funksjonalitet