Kurs i bruk av 3D modeller - Solibri del 2/3 - Klassifikasjoner og mengdeuttak